Links

Links

Smartschool

Vacatures bij het Gemeenschapsonderwijs

Startpagina Centra voor Leerlingenbegeleiding

Links voor leerlingen en ouders

http://www.awel.be (luistert naar kinderen en jongeren)
http://www.maks.be
http://www.yeti.be (de site voor iedereen in het vijfde en zesde leerjaar)
http://www.noknok.be (voor jongeren tussen 12 en 16 jaar)
http://www.kinderrechtencoalitie.be (Alles over kinderrechten)
http://www.centenvoorstudenten.be (wegwijs in het studentenstatuut)
http://www.jongerengids.be (een website bomvol tips)
http://www.veiligonline.be (onze kinderen veilig online)
http://www.clicksafe.be (child focus - site over veilig internetten)
http://www.ond.vlaanderen.be (algemene informatie over onderwijs)
http://www.klasse.be/ouders/
http://www.childfocus.be

Domeinoverstijgend

http://www.g-o.be/poc (Permanente OndersteuningsCel van het GO)
http://www.go-clb.be (Ondersteuning van de CLB's)
http://www.jeugdhulp.vlaanderen.be (Integrale jeugdhulp)
http://www.gemeenschapsonderwijs.be (Portaal Gemeenschapsonderwijs)
http://www.ond.vlaanderen.be/clb (Portaal CLB's)
http://www.klasse.be (Tijdschrift m.b.t. onderwijs)
http://www.ovsg.be (Overkoepelende organisatie van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs)
http://www.vlor.be (Vlaamse onderwijsraad)
http://www.lop.be (Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen)
http://zebraweb.be (Links met betrekking tot jonge verkeersslachtoffers)
http://www.verkeerskunde.be (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
http://www.nascholingengo.be (Aanbod nascholingen GO!)

Leren en studeren

http://www.hogeronderwijsregister.be (Overzicht van Hoger Onderwijs in België)
http://www.studiefinancieringen.be/ (Studietoelagen, studiefinanciëring)
http://www.iedereenvip.be (GO! scholenzoeker)
http://ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/NARIC (Gelijkschakeling van buitenlandse diploma's)
http://www.serv.be (Beroepsprofielen)
http://www.maritiemonderwijs.be (Zeevaart)
http://www.o-a-c.be (Opleidingscentrum voor lijnpiloten)
http://www.antwerpen.be/studiewijzer (Vragen over onderwijs)
http://www.bednet.be (Bednet vzw creëert een virtuele schoolomgeving op het internet voor langdurige zieke kinderen)

Preventieve gezondheidszorg

http://www.logoantwerpen.be
http://www.vigez.be
http://www.wvc.vlaanderen.be/luizen (Luizen)
http://www.poisoncentre.be (Antigifcentrum)
http://www.astma-en-allergiekoepel.be (Informatie rond allergie en astma)
http://www.eetstoornis.be (Informatie rond eetstoornissen)
http://www.zelfhulp.be (Adressen van zelfhulpgroepen in Vlaanderen)
http://www.vad.be (Vereniging voorAlcohol- en andere Drugproblemen)
http://www.druglijn.be (Informatie over drugs)
http://www.weljongniethetero.be (Informatie rond homo- en biseksualiteit)
http://www.aidstelefoon.be (Informatie rond aids)
http://www.sensoa.be (Vlaams centrum voor seksuele gezondheid en HIV)
http://www.zelfmoordpreventie.be (Centrum ter preventie van zelfmoord)
http://www.g-o.be/gezondheid (Website gezondheidsbeleid)
http://www.medischezorg.be (Ondersteuningspunt medische zorg De Acht)
http://www.jeugdrodekruis.be (Jeugd Rode Kruis)
http://www.vwvj.be (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw)

Psychisch en sociaal functioneren

http://www.jongereninformatie.be (Allerhande informatie voor jongeren)
http://www.zitstil.be (ADHD)
http://www.autisme.be (Autisme)
http://www.pesten.be (Informatie rond pesten)
http://www.kinderrechtencommissariaat.be (Informatie rond kinderrechten)
http://www.tele-onthaal.be (Telefonische opvang bij problemen)
http://www.kjt.org (Kinder- en jongerentelefoon)
http://www.jongeren-en-depressie.org (Informatie rond depressie bij kinderen)
http://www.similes.be (Vereniging voor familie en vrienden van mensen met psychiatrische problemen)
http://www.fi.uu.nl/rekenweb (Educatieve rekenspellen)
http://www.slatoe.be (Website met informatie over pesten en geweld)
http://www.cawmetropool.be (Hulp- en dienstverleningsorganisatie in Antwerpen voor volwassenen en jongeren)
http://www.caw.be (Dienst Slachtofferhulp)
http://www.jacplus.be (Jeugdhulpverlening)
http://www.deschoolbrug.be (Organisatie voor het onderwijsopbouwwerk in de stad Antwerpen)
http://www.dysfasie.net (Taalontwikkelingsstoornis)
http://www.praktijk-oker.net (Ondersteuning en Begeleiding van kinderen, jongeren en ouders)
http://www.explore-online.be (EXpertisecentrum Psychomotorisch en Leerondersteunend Onderzoek en REmediering)
http://www.triangel-vzw.be (Multidisciplinair diagnose & therapiecentrum)

Onderwijsloopbaanbegeleiding

http://www.onderwijskiezer.be